Dokument ńrenden
Diabas Webbgršnssnitt

fŲr Kommunstyrelsen m fl

Nšsta fŲrvaltning/nšmnd >>
<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 >>

Protokoll frŚn kommunfullmšktige 2020-06-16
Kommunstyrelsen m fl, 2020-08-04, Kommunfullmšktige, Kommunfullmšktige, Kommunfullmšktige, Uppršttat, Skrivelse
Hyresavtal, RŲstŚnga friluftsbad
Kommunstyrelsen m fl, 000118-2019, 2020-08-04, KommunfŲrvaltningen, Michael Andersson, KommunfŲrvaltningen, Uppršttat, Skrivelse
Visa šrende >>
Tjšnsteskrivelse, Motion, Webbsšndning av kommunfullmšktigemŲten i SvalŲvs kommun Ė kompletterande utredning, datera...
Kommunstyrelsen m fl, 000290-2018, 2020-08-04, Michael Andersson, KommunfŲrvaltningen, Uppršttat, FŲrslagsskrivelse
Visa šrende >>
Avsšgelse frŚn Ida Andersson (C) gšllande uppdraget som huvudman i Ekeby Sparbank
Kommunstyrelsen m fl, 000001-2020, 2020-08-04, Ida Andersson (C), Kommunfullmšktige, Kommunfullmšktige, Uppršttat, Avsšgelse
Visa šrende >>
÷versiktsplan 2020 - internremiss 3 - 21 augusti
Kommunstyrelsen m fl, 000106-2011, 2020-08-03, Sektor Samhšllsbyggnad, Samhšllsbyggnadsnšmnden, Kommunfullmšktige, Uppršttat, Plan
Visa šrende >>
Delegationsbeslut registrerade 2020-05-20 - 07-31 fŲr redovisning pŚ kommunstyrelsens sammantršde 2020-08-17
Kommunstyrelsen m fl, 000015-2020, 2020-08-03, KommunfŲrvaltningen, Kommunstyrelsen, Kommunfullmšktige, Uppršttat, Redovisning
Visa šrende >>
Protokoll 2020-06-23
Kommunstyrelsen m fl, 2020-08-03, Emelie Lyrefors, KommunfŲrvaltningen
Kallelse, kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-04
Kommunstyrelsen m fl, 2020-07-28, Teddy Nilsson, Teddy Nilsson, KommunfŲrvaltningen, Uppršttat, Kallelse
OfferfŲrfrŚgan, SKOP, frŚgor, svar.
Kommunstyrelsen m fl, 000252-2020, 2020-07-27, SKOP, Josefin Viktor, Kommunstyrelsen, Uppršttat, Meddelande
Visa šrende >>
Styrdokument fŲr SŲderŚsens miljŲfŲrbund, fŲrbundsordning och reglemente, antagen 2015-05-28
Kommunstyrelsen m fl, 000194-2020, 2020-07-27, Kommunfullmšktige, Kommunfullmšktige, Uppršttat, Policy, riktlinjer, regler mm fŲr SvalŲvs kommun
Visa šrende >>